«Frisk Mod, Antonius, du haver jo intet Ondt bedrevet»

Mot er ikke bare nødvendig når ny musikk skal bladspilles, men også når hjemmesidene må bygges opp på nytt igjen og med nye verktøy.
Har tatt rennafart og lar det stå til. Først struktur, så sidene, så kommer designvalget til slutt. Bratt læringskurve. Nettene er for korte.
Webredaktøren