Pop-up’s..

Zoom-øvelser gjennom store deler av spilleåret og så plutselige møter på 17 mai. Musikk er bedre «live», det er helt sikkert.
Vi får til noen konserter sammen og i gruppe utenfor bo- og behandlingshjem og sykehjem før sommerferien er over oss.
Starter igjen med øvelser hver mandag fra 16 august. Det blir fest!