Styret og aktuelle kontaktpersoner

STYRET
Ansvar og oppgaver i HPB utføres ikke bare av styret, men også av komiteer og flere enkeltmedlemmer. Noen av disse finner du under Kontaktpersoner, lengst ned på siden.

Styrets leder: Camilla Haslum , tlf. 977 52 760, styret@hpb.no
Inn som et friskt vindpust kom Camilla med horn under armen. Etterhvert en vakker baryton, som det ikke helt sjelden bes om solopartier fra, for Camilla tilhører de som liker utvikling og som faktisk øver. Et unikum av energi, som raskt ble engasjert i styre og stell, først med innsats i valgkomiteen og året derpå valgt inn i styret. Her har hun bl.a. fasilitert seminarer, organisert reiser og sørget for sosiale begivenheter, før et samlet årsmøte valgte henne som leder i 2018.

Styremedlem:  Bjørg Langset, tlf. 911 45 524
Bjørg møtte oss på spilleoppdrag i lokalmiljøet høsten 2015 og trengte ikke lang tid på å finne veien til vårt musikkfellesskap, ei heller på å friske opp gamle kunster. Hun tok plass på hornrekka, men støttespiller på trompet ved behov. Mengdetrening er tingen, sa Bjørg og med en slik positiv holdning ble hun raske spurt om å ta plass i Repertoarkomiteen, for å så helt og fullt administrere vårt notearkiv. I styret bidrar hun administrativt. Bjørg leder ensemblet HPB Evergreens.

Spillesjef:  Morten Christoffersen, tlf. 456 16 335  spillesjefen@hpb.no
Morten er en institusjon iblant oss. Han er utrettelig tilstede på kornettrekken. Han er utrettelig leverandør av te til pausene. Han var utrettelig kasserer i mange år. Gutten er kort sagt snill i dets beste forstand og hjelper deg alltid om han kan. Når han nå har sagt ja til å bli styremedlem igjen, så vet han at i den gjeve rollen som spillesjef, vil vi følge hans minste vink til konsert eller utespilling, i lokalmiljøet eller i byen.  Å spille for andre er det beste vi vet!   

Leder for Konsertteamet:  Bjørn Arnestad, tlf. 995 26 888
Kom til oss med tenorsaksen under armen for et par, tre-fire-fem… år siden. Minst. Vi vet han også har trekkspillet fremme der hjemme. Bjørn ønsker sving over sakene (og gjerne i notene også), og rykket derfor fort frem i køen – først til Repertoarkomiteen, derfra til en utviklingsorientert liberorolle i styret. Nå er han leder for Konsertteamet og har brakt våre ensemblers underholdningskonsept inn i Den Kulturelle Spaserstokken i Bærum. Bjørn og hans team tar også den praktiske gjennomføringen av Syng Julen Inn i Haslum kirke, en advent-tradisjon vi i 2018 arrangerer for 17. året på rad.

KONTAKTPERSONER
Kasserer:    Mette Døving, tlf. 412 10 305
kasserer@hpb.no
Revisor:       Knut Fosli, tlf. 977 64 790

Oppdrag:
     henvend deg til 
spillesjefen@hpb.no
HPB Taube:           Alfhild Kringstad, tlf. 404 55 235
HPB Evergreens:  vikar p.t. Kari Styren, tlf. 906 66 994
HPB Klassisk:        Ranveig Mørk, tlf. 986 71 481