Musikalsk leder

ESPEN RÆKSTAD overtok dirigentstokken etter Ellen Kirkaas senhøsten 2011. Siden den gang har han ledet oss gjennom utallige øvelser, julekonserter, vårkonserter, oppdragsspillinger og også reist med oss til Spania, der vi underholder på norske institusjoner.

Espen har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Northwestern University i Chicago, med trompet og musikkpedagogikk som hovedfag. Etter hjemkomsten til Norge jobbet han i mange år som distriktmusiker i Nord-Norge. I denne tiden var han også medlem av ensemblet Arctic Brass, med hvilket han turnerte i såvel Norge som Skandinavia, Sentral-Europa og Japan.

Espen har undervist ved flere kommunale kulturskoler, og vært både instruktør og dirigent i en rekke musikkorps. Han har plateinnspillinger med Arctic Brass og skrevet lærebøker for messingblåsere. I tillegg til turneer med Rikskonsertene og medvirkning i forskjellige storband, har han bidratt i musikal-, kor- og orkesteroppsetninger. I tillegg til å dirigere korps og undervise i kulturskolen, underviser han i musikk i barneskolen i Oslo.

Vi har ved flere anledninger hatt gleden å fremføre en av Espen Rækstads komposisjoner; It’s Christmas Time.